Home > Inventory Transactions

Inventory Transactions: ST485EXDR, IPT007N06NATMA1, ATSAMD10D14A-MUT

Description:

Read More >>

Part Number:

 • ST485EXDR (6000)
 • IPT007N06NATMA1 (2000)
 • ATSAMD10D14A-MUT (8000)
 • LM3886T/NOPB (2500)
 • MAX3089ECSD+T (3300)
 • MAX3362EKA+T (3000)
 • LM5010ASD/NOPB (2500)
 • SFH4855 (90000)
 • TS912AIDT (3000)
 • IRFS7530TRLPBF (500)
 • LTC1257CS8#PBF (2000)
 • ATSAMD21J18A-AU (20000)
 • TMP112AIDRLT (9000)
 • TMP20AIDRLR (950)
 • IRLL024ZTRPBF (6000)
 • LM2675M-5.0/NOPB (52000)

2020-08-31

Description:

Read More >>

Part Number:

 • C2327J5003AHF (4000)
 • 2B0430J50100AHF (4000)
 • 4SI8261ABD-C-ISR (1000)
 • MX29LV320EBTI-70G (400)

2020-08-31

Description:

Read More >>

Part Number:

 • IRFP4868PBF (11600)
 • FGH60N60SMD (9000)
 • FGH60N60SMD (1800)
 • FGH60N60SMD (760)
 • 1PHCPL-3180-500E (4000)
 • 1PHCPL-3180-500E (643)
 • TMS320F28035PNQ (833)
 • TMS320F28035PNQ (331)
 • IR2127STRPBF (7500)
 • IR2127STRPBF (1340)
 • MCP1703T-3302E/DB (8000)
 • MCP1703T-3302E/DB (2037)

2020-08-31

Description:

Read More >>

Part Number:

Description:

Temos disponivel aqui em Brasil mateiral para venda Abraços Roberto Read More >>

Part Number:

 • SM4378NSKPC-TRG (7400)
 • RDT2166-CGT (2000)
 • TPS2544RTER (1599)
 • NCP81205MNTXBG (3837)
 • NCP81208MNTXG (3002)
 • NCP81382MNTXG (2192)
 • NCP81278MNTXG (701)
 • RTL8106E (748)
 • ISL95859 AHRTZ (4293)
 • EMB04N03HR (5391)
 • APL5930KAI-TRG (4976)
 • APL5336KAI-TRG (1443)
 • W25Q128FV (473)
 • ISL88739HRZ-T (12602)
 • AMD 216-0905018 (67)
 • AMD 216-08910 (591)

2020-08-29

Description:

Read More >>

Part Number:

 • CHIP电阻/196K/0402/±1%/1/16W/ROHS (5910)
 • 二极管/SS34/SOD128/2A/ROHS (550)
 • FLASH/29F128G08CFABA/TSOP-48/16GB/ROHS (81)
 • 绕线电感/1UH/4X4X1.2/2A/±20%/ROHS (1050)
 • 绕线电感/15uH/5X5X2/1.5A/±20%/ROHS (805)
 • TVS管/ULCE0512A015FR/双向TVS/0402/ROHS (2544)
 • FPC连接器/6PIN ,PIN距0.5mm,下接触,高度≤1.2mm 翻盖式/BL509-06G31/台湾日慎精工/ROHS (3119)
 • 二极管/ASK14/SS14/DO-214AC/ROHS (3751)
 • 稳压二极管/MMSZ18V0B/1206/18.0V /ROHS (2821)
 • 稳压二极管/LMSZ5235BT1G/1206/6.8V/ROHS (2821)
 • 贴片磁珠/300R@100MHz/0402/±25%/ROHS (3350)
 • 贴片磁珠/600R@100MHz/0603/±25%/0.8A/ROHS (4760)
 • 双向二极管/LBAT54SLT1G/SOT-23/ROHS (2903)
 • 贴片晶振/24MHz/20PF/20ppm/3225/英思特/ROHS (2869)
 • 贴片晶振/32.768KHz/12PF/20PPM/MC-146/ROHS (235)
 • 绕线电感/10uH/4x4x2/1A/±20%/ROHS (2736)

2020-08-28

Description:

Read More >>

Part Number:

 • F981C475MMA (50000)
 • MT47H64M16HR-3 (700)
 • INA126UA (1500)

2020-08-28

Description:

Read More >>

Part Number:

2020-08-28

Description:

Read More >>

Part Number:

 • PCF8584P (1585)

2020-08-28

Description:

Read More >>

Part Number:

 • IC HT-7550-1 SOT-89 "HOLTEK" (11)
 • 晶振12MHz 负载电容:20pF 20PPM 3x8mm (18)
 • 电解电容KME100uF 25V +/-20% 105℃ 6.3X12mm (23)
 • 电解电容47uF 25V +/-20% 105℃ 5X11mm (26)
 • TO-220功率电阻39R20W+/-5%TR20 (43)
 • S170PGC-G5-1B (54)
 • LED数码管:HSN-3203BS RED (57)
 • 电解电容330uF 63V +/-20% 105℃ 13x20mm 脚间距5mm (118)
 • 电解电容KME1000uF 105℃ 20% 16V 10x16mm (230)
 • (2220)贴片陶瓷电容47uF 16V +/-20% (264)
 • 贴片功率电感SDRH125-220M 22uH 20% 12×12×6.2mm “怡轩” (275)
 • 肖特基二极管,1A 20V SCD12LH SMA/DO-214AC (Zowie P/N:SCD12LH) (320)
 • (2220)贴片陶瓷电容10uF 100V +/-20% (327)
 • 肖特基二极管VB20100S-E3/8W TO-263 (361)
 • 超黄绿色数码管KW2-S391CUGA,19.75x13x3.75mm共阴极 (370)
 • 贴片晶振:11.0592MHz 18PF 12.7x4.8x4.2mm "ABRACON" (383)

2020-08-27

Description:

Read More >>

 • TLP521_1GR.jpg
 • TLP521_1GR _1.jpg
 • NEC2501_1.jpg
 • NEC2501.jpg

Part Number:

 • TLP521-1GR (1200)
 • NEC2501 (2185)

Description:

Read More >>

Part Number:

 • XL2596-5 TO-263S-5 (641)
 • OB2334SP DIP-7 (997)
 • OB2500NCP SOP-7 OB (1375)
 • OB2223A DIP-8 (1497)
 • OB2225NCP SOP-8 (1549)
 • lp2981-3.3 SOT23-5 3.3V 0.1A (1731)
 • HT66F0185V28 SOP-28 号F4A7 XH026K K3用 (2090)
 • OB2222ECP SOP-8 (2148)
 • MCP60021 SOP-8 (2250)
 • TM1616 SOP-16 (2682)
 • MP150GJ SOT23-5N封装 (2694)
 • VIPER12A DIP-8 (2754)
 • TM1668 SOP-24 (2765)
 • OB2273AMP SOT-23-6 (3328)
 • IRF9Z24N 12A 55V TO-220AB (3522)
 • ULN2003A SOP-16 (7505)

2020-08-26

Description:

Read More >>

 • 62111.jpeg
 • 6211.jpeg
 • 6001.jpeg
 • 6000.jpeg
 • 2112.jpeg

Part Number:

 • R5F10DPFJFB (700)
 • TPS7370DRBN (4500)
 • TPS62110RSAR (600)
 • TPS74801RGWR (4000)
 • TPS62112RSAR (6000)
 • TPS51116RGER (1500)
 • TPS40190DRCR (1900)
 • BTT6030-2EKA (500)

2020-08-26

Description:

Read More >>

Part Number:

 • SP3072EEN-L/TR (2500)

2020-08-25

Description:

Read More >>

Part Number:

 • LC4032V-75TN48C (676)
 • PIC18F2221-I/SP (1305)
 • MIC38C43YM TR (1185)
 • LMV331M7X/NOPB (950)
 • LM2750LD-ADJ (1000)
 • LM3526M-H/NOPB (380)
 • LMV7219M5X NOPB (975)
 • LM285M-2.5/NOPB (1520)
 • LM385M3X-1.2/NOPB (1650)
 • LM124J883 (550)
 • LM124J883 (500)
 • SN74CB3T3384PW (1200)
 • SN74CB3Q3253DBQR (2443)
 • CSD17501Q5A (1852)